Dịch vụ

tuvanxaydung

TƯ VẤN XÂY DỰNG

  • Tư vấn lập dư án đầu tư.
  • Tư vấn đấu thầu.
  • Tư vấn thẩm tra.
  • Tư vấn giám sát.

 

tuvanthietke

TƯ VẤN THIẾT KẾ

  • Thiết kế kiến trúc: Giải quyết các vấn đề: công năng – mỹ thuật – kỹ thuật – kinh tế.
  • Thiết kế kết cấu & cơ điện: Giải pháp an toàn – chính xác – hiệu quả.
  • Lập dự toán thiết kế: đủ khối lượng – đúng giá thành.

 

quanlyduan

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chủ trì & điều phối hoạt động của các bên tham gia dự án.
Lập kế hoạch và quản lý dự án: Tiến độ, ngân sách, chất lượng, đấu thầu, quản lý rủi ro…
Đảm bảo các bên tham gia dự án thực hiện đúng phạm vi công việc:

  • Thiết kế: hồ sơ đầy đủ thành phần và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đầu tư.
  • Giám sát: đúng quy trình, đúng về chất lượng, đủ về số lượng.
  • Nhà thầu: đầy đủ nhân sự, thiết bị, quy trình, các tài liệu kỹ thuật…cần thiết trong quá trình triển khai.