Góc kỹ thuật

Nesthome

Ứng dụng nhà ở tối thiểu cho nhà ở xã hội tại Việt Nam

Ở Việt Nam, hơn lúc nào hết, nhà ở xã hội đang là mối quan tâm hàng đầu. Không chỉ có người nghèo và người thu nhập thấp, ngay cả những cán bộ công chức có thu nhập ổn định ở mức trung bình đều mong muốn sở hữu một không gian sống tối thiểu. Đó là mong muốn chung của toàn xã hội.

Nhà ở tối thiểu có phạm vi ứng dụng rộng rãi và có khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhà ở xã hội Việt Nam, bởi nó phù hợp với điều kinh tế và văn hóa sống. Kinh nghiệm nghiên cứu quá trình phát triển nhà ở của người Việt cho thấy, người Việt xuất phát từ một nước nông nghiệp có mức thu nhập thấp, từ xa xưa, khi dựng nhà ở luôn tìm đến những không gian sống tối thiểu trong sự hài hòa với thiên nhiên và môi trường lao động sản xuất. Nhà ở dân gian chính là một ví dụ sinh động nhất.

nha o xa hoi

Nhà ở xã hội Nesthome do PMDC thiết kế kết cấu.

Chúng ta có thuận lợi khi có thể tham khảo những kinh nghiệm các nước đi trước. Ở Mỹ là "Nhà ở có thể chấp nhận được", Phần Lan là "Nhà ở để có thể tồn tại được", Đức là "Nhà ở có mối liên hệ chặt chẽ để đảm bảo mật độ xây dựng", và ở Hồng Kông lại là "Nhà ở để có thể sống được". Không có một công thức chung cho những quốc gia khác nhau. Và ngay trong cùng một nước, ở những vùng khác nhau, nhà ở tối thiểu cũng mang những đặc trưng riêng (lúc thì ở dạng kết cấu tối thiểu, nhưng cũng có lúc là mức đầu tư tối thiểu).

Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng, kiến trúc nhà ở xã hội là một kiểu kiến trúc riêng, có không gian riêng, có thẩm mỹ riêng, và gắn với những điều kiện sống tối thiểu. Chúng ta không thể thu nhỏ một chung cư bình thường và gắn "mác" nhà ở xã hội vào được. Cần phân loại nhà ở xã hội, tìm ra các đặc trưng, để từ đó có giải pháp kiến trúc phù hợp. Cần có cái nhìn khái quát, phân loại và những nghiên cứu vào cốt lõi của nhà ở xã hội, đó chính là không gian sống tối thiểu, được nghiên cứu trong kiến trúc nhà ở tối thiểu.

Trích dẫn từ "Ứng dụng kiến trúc nhà ở tối thiểu cho nhà ở xã hội tại Việt Nam"
ThS.KTS Hoàng Anh - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐH Xây dựng

Older news items: